Ruth Laidmets

Utbildning
 • Swedex A1-A2 testledarutbildning på Göteborgs folkuniversitet (2010).
 • 4+2 magister artium i nordiska språk och kulturer vid Tartu universitet, avhandling om estlandssvenskarnas och finlandssvenskarnas kulturella kontakter före andra världskriget.  En förkortad version av uppsatsen ur boken Aiboland - Åboland: samarbete över havet, 2014red: Solveig Sjöberg-Pietarinen, Martti Puhakka (Åbo museicentrals publikationer, 1797-9633 ; 71). 
 • Tillämpade kulturstudier vid Uppsala universitet (HT 2001).
 • Pedagogisk utbildning vid Tartu Universitet, erhållet intyg: svensklärare i gymnasiet (1999).
 • 4-årig baccalaureus artium i svenska (språk och litteratur) som huvudämne vid avdelningen för nordiska språk och kulturer (Skandinavistika), Tartu universitet, estnisk filologi som biämne (1993-1996). Kurser vid skandinaviska universitet under studieåren: Nordiska Ministerrådets sommarkurser vid Linköping (1994), Trondheim (1995), Islands universitet (1997), Kuggoms folkhögskola (1998) samt litteraturvetenskap, språkvetenskap, danska, översättningsteori vid Lunds universitet läsår 1995-96. Svenska Institutets sommarkurs på Billströmska folkhögskolan (1995). 
 • Deltagit i olika konferenser och utbildningar för främmandespråkslärare och svensklärare, bl.a. som föredragshållare. Deltagit i turistledarutbildning, bokföringskurs, analyskurs mm.
 • Några publikationer.
Arbete
 • översättningar, tolkning, reseledning, guidning, undervisning i svenska vid Rootsi keele keskus fr.o.m. 2011 (i samarbete med olika resebyråer och översättningsföretag, genomförande av en e-kurs för svensklärare i Baltikum vid Tartu Universitet 2014-2015; 2018-2019).
 • (vikarierande) svensklärare i företaget Samres (2016-2017), 6-månaders intensivkurs i svenska 0<B2.
 • studieintendent och programledare vid Skandinavistika och institut för germanska, romanska och slaviska språk,  Tartu Universitet (2011-2015).
 • svensklärare på Jaan Poska Gymnasium i Tartu (2013-2015).
 • specialist för fortbildning vid Tartu Universitet (Life Long Learning Centre) (2009-2010).
 • assisterande lektor vid avdelningen för nordiska språk och kulturer (Skandinavistika) vid Tartu Universitet (2002-2008) - undervisning i kurser om svensk litteratur, svenska språket, etniska minoriteter i Skandinavien, estlandssvenskar, om svenskudervisningens didaktik, seminarier, handledning av diplomuppsatser.
 • projekt "Möt Baltikum på Skansen" koordinator i Stockholm (VT 2001).
 • Forskare på Aibolands museum i Hapsal (1999-2000) - anordnandet av sommarkurser, sammanställning av utställningar, anordnandet av Rågö år (knypplingskurs, traditionellt Rågöbröllop).
 • svensklärare på Tartu Universitet och Folkuniversitetet i Tartu (olika terminer mellan 1996-2002).
 • lärare i engelska vid Tartu Annemõisa skola (1992-1994), Raatuse kool (1993-1994), Tartu Õppekeskus (Yrkesskola i Tartu, 1992-1994). 
Annat
 • Författare till handbok i svensk grammatik Rootsi keele grammatika  (2009, förlaget Ilo).
 • Översatt skönlitteratur från svenska till estniska (bl.a. av Theodor Kallifatides, Johan Theorin, Anders Roslund, Martin Österdahl, Camilla Grebe, Sofia Lundberg, Emelie Schepp jt.), språkredigerat romaner (av Tove Alsterdal, Jessica Knoll).
 • Medlem i Estlands författarförening, översättarnas enhet.