Ruth Laidmets

Utbildning
 • Swedex A1-A2 testledarutbildning på Göteborgs folkuniversitet (2010).
 • 4+2 magister artium i nordiska språk och kulturer vid Tartu universitet, avhandling om estlandssvenskarnas och finlandssvenskarnas kulturella kontakter före andra världskriget.  En förkortad version av uppsatsen ur boken Aiboland - Åboland: samarbete över havet, 2014red: Solveig Sjöberg-Pietarinen, Martti Puhakka (Åbo museicentrals publikationer, 1797-9633 ; 71). 
 • Tillämpade kulturstudier vid Uppsala universitet (HT 2001).
 • Pedagogisk utbildning vid Tartu Universitet, erhållet intyg: svensklärare i gymnasiet (1999).
 • 4-årig baccalaureus artium i svenska (språk och litteratur) som huvudämne vid avdelningen för nordiska språk och kulturer (Skandinavistika), Tartu universitet, estnisk filologi som biämne (1993-1996). Kurser vid skandinaviska universitet under studieåren: Nordiska Ministerrådets sommarkurser vid Linköping (1994), Trondheim (1995), Islands universitet (1997), Kuggoms folkhögskola (1998) samt litteraturvetenskap, språkvetenskap, danska, översättningsteori vid Lunds universitet läsår 1995-96. Svenska Institutets sommarkurs på Billströmska folkhögskolan (1995). 
 • Deltagit i olika konferenser och utbildningar för främmandespråkslärare och svensklärare, bl.a. som föredragshållare. Deltagit i turistledarutbildning, bokföringskurs, analyskurs mm.
 • Några publikationer.
Arbete
 • översättningar, tolkning, reseledning, guidning, undervisning i svenska vid Rootsi keele keskus fr.o.m. 2011 (i samarbete med olika resebyråer och översättningsföretag, genomförande av en e-kurs för svensklärare i Baltikum vid Tartu Universitet 2014-2015; 2018-2019).
 • (vikarierande) svensklärare i företaget Samres (2016-2017), 6-månaders intensivkurs i svenska 0<B2.
 • studieintendent och programledare vid Skandinavistika och institut för germanska, romanska och slaviska språk,  Tartu Universitet (2011-2015).
 • svensklärare på Jaan Poska Gymnasium i Tartu (2013-2015).
 • specialist för fortbildning vid Tartu Universitet (Life Long Learning Centre) (2009-2010).
 • assisterande lektor vid avdelningen för nordiska språk och kulturer (Skandinavistika) vid Tartu Universitet (2002-2008) - undervisning i kurser om svensk litteratur, svenska språket, etniska minoriteter i Skandinavien, estlandssvenskar, om svenskudervisningens didaktik, seminarier, handledning av diplomuppsatser.
 • projekt "Möt Baltikum på Skansen" koordinator i Stockholm (VT 2001).
 • Forskare på Aibolands museum i Hapsal (1999-2000) - anordnandet av sommarkurser, sammanställning av utställningar, anordnandet av Rågö år (knypplingskurs, traditionellt Rågöbröllop).
 • svensklärare på Tartu Universitet och Folkuniversitetet i Tartu (olika terminer mellan 1996-2002).
 • lärare i engelska vid Tartu Annemõisa skola (1992-1994), Raatuse kool (1993-1994), Tartu Õppekeskus (Yrkesskola i Tartu, 1992-1994). 
Annat
 • Författare till handbok i svensk grammatik Rootsi keele grammatika  (2009, förlaget Ilo).
 • Översatt skönlitteratur från svenska till estniska (bl.a. av Theodor Kallifatides, Johan Theorin, Anders Roslund, Martin Österdahl, Alex Schulman, Camilla Grebe, Sofia Lundberg, Emelie Schepp, Anna Bågstam, Inti Chavez Perez, Johanna Mo jt.), korrekturläst romaner (av Tove Alsterdal, Jessica Knoll).
 • Medlem i Estlands författarförening, översättarnas enhet.