Vi erbjuder översättning och tolkning från svenska till estniska. Företaget samarbetar med flera översättningsföretag i Estland och i Europa. Skriv till info@rootsikeel.ee och vi tittar på texten och kommer överens om ett datum och pris.